Xiaoyu Zhao, Prof. Dr. Gabriele Thelen, Dr. Helena Obendiek